Şartlar & Koşullar

İTE KULLANIM ŞARTLARI
Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu ‘site kullanım şartları’nı dikkatlice okuyunuz. 
Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:
Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’)adresindeki Erzurum Spor Kültür Sanat Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret Sanayi A.Ş firmasının (Firma) malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. 

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1. SORUMLULUKLAR
a.Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 
b.Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
c.Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. 
d.Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.
e.Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. 

2.  Fikri Mülkiyet Hakları

2.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
2.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

3. Gizli Bilgi
3.1. Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

4. Garanti Vermeme: İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ” VE "MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. 

5. Kayıt ve Güvenlik 
Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.
Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

6. Mücbir Sebep

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

7. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

8. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

9. Tebligat
İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

10. Delil Sözleşmesi
Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

11.İade Sözleşmesi
Satıcı Taraf Eğer Tüm Vaatlerini Yerine Getirdiği Halde Alıcı Taraf Cayarsa ve Ürün Kargolanıp Tarafına Ulaştığı halde Almaz İse Alıcı Taraf Satıcı Tarafın Gidiş ve Geliş Kargo Ücretini Tanzim Etmekle Yükümlüdür Şayet Satıcı Taraf Vaatlerini Yerine Getirmediği İçin Alıcı Tarafı Mağdur Ederse Ücretin Tamamını Ödemekle Yükümlüdür.


Dikkat edilecek hususlar:
Kargo teslim tarihi itibari ile 7 gün  içerisinde iade talebinde bulunulmadığı zaman sistem otomatik olarak iade talep iznini sistemden kaldırmaktadır. Bu sebeple, zamanı geçen iade talepleri değerlendirmeye alınmamaktadır.


İade etmek istediğiniz ürün/ürünleri paketleyiniz. Doldurduğunuz iade talep formunu ve ürünün/ürünlerin faturasını paketin içine yerleştirerek 2 iş günü içerisinde anlaşmalı olduğumuz PTT Kargo şubesine ücretsiz olarak teslim ediniz.


Adım-1: İade talep formuna sistemden aldığınız sipariş numaranızı yazınız. 
Adım-2: İade talep formu ve faturasıyla beraber iade etmek istediğiniz ürünü paketleyip ve PTT Kargo şubesine teslim ediniz. Kargoya Kodumuz olan 103885276 nolu kodu PTT Kargo görevlisine belirtmeniz yeterlidir. Kargo ücreti erzstore'ye aittir.


Dikkat edilecek hususlar:
1- Kargo ücretinin tarafımızdan ödenmesi içinKargoya Kodumuz olan 103885276 nolu kodu PTT Kargo görevlisine belirtmeniz belirtmeniz gerekmektedir.
2- İade talebinde bulunmanızın ardından 2 iş günü içersinde PTT Kargo'ya teslim edilmeyen paketlerin iade talebi geçersiz sayılacaktır.
3- Gönderim PTT Kargo ile gerçekleştirilmelidir. Aksi taktirde tarafımıza gönderilen paketler kabul edilmeyecek ve iade talebiniz geçersiz sayılacaktır.

erzstore.com Değerlendirme & Karar


İade talebinize ait göndermiş olduğunuz paket tarafımıza ulaştıktan sonra iade etmek istediğiniz ürün ve/veya ürünler kalite kontrol sürecinden geçirilir. Ürün iade kabul kriterlerimizin sağlanması durumunda talebiniz kabul edilir ve 1 hafta içerisinde ürüne ve/veya ürünlere ödemiş olduğunuz tutar tarafınıza iade edilir. Ürün iade kabul kriterlerimize uymayan ürünlerin iade talepleri kabul edilmez ve kabul edilmeyen ürünler kargo ücreti alıcıya ait olmak üzere tarafınıza kargolanır.Ürün İadesinin Kabul Edilmediği Durumlar:


1- Ürün Etiketinin Zarar Görmüş Olması veya Ürün Üzerinde Bulunmaması: Her bir ürün üzerinde  etiketi bulunmaktadır. Bu etiketin hiç bir şekilde zarar görmemiş olması gerekmektedir. Bu etiketin zarar görmüş olması (yırtılması, üzerinin karalanması, ıslanması vb.) veya ürün üzerinden kopartılmış olması halinde ürünlerin iade talebi kabul edilmez.

2- Ürün Durumunun Gönderilenden Farklı Olması: Her bir ürün satışa çıkarılmadan önce detaylı bir şekilde kalite kontrol aşamalarından geçirilir ve fotoğraflanır. Tarafımıza gönderilen ürün ve/veya ürünlerin sizlere gönderilen durumdan farklı olması/zarar görmesi durumunda iade talebi kabul edilmez.


3- Ürün Eğer Vaat edilen zaman'da Kargoya verilmişse iade talebi kabul edilmez (1 ile 3 iş günü-Cumartesi ve Pazar Günleri Dahil Değildir) Eğer Alıcı Taraf iade etmede yinede ısrarlıysa satıcı taraf kendi zararını(Kargo gidiş geliş Ücreti) Alıcıya ödenmesi gereken ücretten tanzim edebilir


4- Gönderilen Ürün vaat edilen şartları sağladığı zamanlarda iade talebi kabul edilmez.Eğer Alıcı Taraf iade etmede yinede ısrarlıysa satıcı taraf kendi zararını(Kargo gidiş geliş Ücreti) Alıcıya ödenmesi gereken ücretten tanzim edebilir


5-İade edilecek ürün için iade talebi oluşturulmazsa ve istenilen sürede gönderim sağlanmazsa iade talebi kabul edilmez


6- Satıcının vaat ettiği Ürün/Hizmet dışında herhangi keyfi vs sebeplerden ötürü iade talebi kabul edilmez.Eğer Alıcı Taraf iade etmede yinede ısrarlıysa satıcı taraf kendi zararını(Kargo gidiş geliş Ücreti) Alıcıya ödenmesi gereken ücretten tanzim edebilir.12.Uyuşmazlıkların Çözümü
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Erzurum (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.